rs gb de
Sinhronizacija Kreacija Vibracija Meditacija Vizuelizacija Levitacija Konekcija

Novo doba, novi ciklus

Dugotrajnim posmatranjem uočeno je da trenutni način razmišljanja percepcije i poimanja blokira veliki protok energije. Mali broj uključenih “antena” drastično smanjuje prijem informacija. Potreban je povećan protok energije, a samim prijemom i filtracija informacija. Naročito u današnje vreme velikih promena. Izmanipulisani ljutski rod kome je nametnut pogrešan način življenja je na istoriskoj prekretnici. Veliku priču je potrebno malo pojasniti.

Iz centra naše galaksije Mlečni put otkriven je energetski snop koji pulsira novom frekvencijom. Pojava novih frekvencija je počela osamdesetih godina, završava se ciklus mračnog doba. 26000 godina Sunčev sistem kruži oko centra naše galaksije koji se naziva i Crno Sunce. 13000 godina je zlatni period a zatim nastupa 13000 godina mračnog perioda kao dan i noć. Mi trenutno izlazimo iz mračnog perioda i ulazimo u novu eru razvoja planete uz nove energije sa nekim novim frekvencijama. Veruje se da su piramide gradjene u prošlom zlatnom periodu, kada su ljudi drugačije živeli. U skladu sa univerzumom i prirodom planete. Imali su razvijenije centre koji regulišu život. Raspolagali su sa resursima našeg uma na drugi način o kojem mi možemo da sanjamo. Taj deo ljudske istorije je nepoznat ukoliko ne obidjete stotine drevnih piramida koje su tad gradjene i nalaze se na celoj planeti. Piramide kao transformatori kosmičke energije, i ko zna šta još što naš um trenutno ne može da dokuči. Sad ponovo ulazimo u taj period zlatno doba ili novi ciklus.

ndnc2Maje su svojim saznanjima i vec cuvenim kalendarom nekako dosle do istih saznanja. .Dokaz je nagla promena frekvencije zemlje u poslednjih dvadesetak godina. Zemlja je od početka mogućnosti merenja imala frekvenciju oko 7Hz i hiljadama godina pre. Sad ima oko 10Hz i frekvencija raste. Maje su živele sa piramidama i energijama tako su misteriozno i nestale. A mi trenutno živimo period ulaska u novi ciklus ljudske civilizacije gde nam se pružaju mogućnosti za evolucioni skok. Potrebno je uskladiti se sa nadolazećim novim frekvencijama jer prelazak nece biti bez potresa i posledica na ljudski nervni sistem i mentalno energetski sklop. Znači kraj ciklusa i 2012 godina ne označavaju kraj sveta već prelazak u jedan novi ciklus gde na planetu stižu nove energije sa novim informacijama za ljudski rod gde je transformacija neizbežna. Potrebno je što pre svoj sistem konektovati na nove vrednosti – to je ionako prirodan proces koji sve očekuje pre ili posle, jer to je novi evolucioni skok. Nadamo se u boljem pravcu nego što je civilizacija stremila do sada. Zato se javlja potreba za spiritualnim i duhovnim razvojem kod ljudi, jer tragaoci za duhovnim razvojem su pioniri novog evolucionog skoka.

Centar koji nazivaju i Crno Sunce šalje snop fotona koji utiče na ljudski rod preko antena koje su uključene u malom broju. Dolazi do promena u genetskom potencijalu. Naime, imamo uključeno dvadeset kodona od mogućih šezdeset četiri. Kodon je triplet nukleotida (šifra prepis za jednu aminokiselinu). Niz kodona šifrira lanac DNK. Kako se kodon sastoji od tri nukleotida, a postoje četiri različite baze, mogucnosti su: 4 na treći stepen = 64. Imamo mogućnosti za šezdeset četiri uključene antene, a koristimo samo dvadeset. Od prodora novih frekvencija koje nam dolaze, od 80-ih godina primećena je pojava radjanja indigo dece. Naziv indigo potice od njihove tamno plave aure (kod običnih ljudi je svetlo plavičasta). Potvrdjuje se da imaju uključeno oko dvadeset četiri antene što ih pomera na evolucionoj lestvici.

ndnc3Opisaću samo jedan primer transformacije. U tkivo indigo dece ubrizgan je živi virus side, koji je uništen. Nije došlo do razmnožavanja ni infekcije. Uključivanjem uzvišene fluktacije energije aktiviraju se novi genetski potencijali o kojima možemo samo da sanjamo. Prve dve spirale uključene su u rad prve dve čakre u opstanak i seksualnost, ljudi dugo kruže tim centrima. Treća spirala otvara potencijal za područje solarnog pleksusa – centar osećanja gde počinje spoznaja stvarnosti. Tada počinje osećaj povezanosti sa okolinom sa zemljom. Gornje tri čakre nas povezuju sa kosmosom. Srčana je balans izmedju donje tri povezane sa zemljom i gornje tri povezane sa kosmosom. Srčana čakra je centar duše a ne mozak kako se mislilo. Ispred nje na 30-ak cm je stabilizator bioenergije koja formira auru. Ovaj sistem je poznat svima, još samo da se primeni regulacija u praksi, a ne velika teorija o tome pročitana u hiljadu knjiga. Verujte postoji pravi način za to. Vreme je da ga naučite, naravno i unapredite. Kad se otvori krunska čakra omogućuje se svetlosnim frekvencijama da udju. Osma čakra je informacioni sistemski centar koji je smešten izvan tela. Individualna je i nalazi se na daljini koliko ko može da pogura centar. Zavisi od spiritualne razvijenosti pojedinca i duhovne snage. Distanca do koje moze da se ode je beskrajno velika i nepojmljiva za naša čula i stečeno stanje duha.

Zbog povežane uznemirenosti ljudi usled nadolazećih novih energija i potrebe za samospoznajom osmislio sam način kako zaobići pragmatično razmišljanje. Kako ne razmišljati sa instaliranim predrasudama , zaobići blokade i aktivirati sistem koji se vekovima ne koristi. Ovom pristupu dao sam naziv CORD tehnika zbog mogućnosti ostvarivanja veze ili konekcije, za prijem novih frekvencija na stari način.

ndnc4To je tehnika koja budi uspavane centre i koristeći energiju piramida, omogućava pristup kosmičkom internetu. Nije komplikovanje razmišljanja i učenja vec uprošćavanje istih. Elem “utvrdjeno je” da ukoliko smo opušteni i lenčarimo kapacitet našeg mozga i spoznaje je oko 70%. Ako smo aktivni i koncentrisani kapacitet pada na svega 30%. Nije ni čudo što je meditacija pravi put do spoznaje i mudrosti. Kako uz više frekvencije koje izazivaju velike vibracije u telu umiriti um i duh uvesti u nivo meditativne smirenosti. To je bio veliki zahtev uzevši u obzir da se u program uključuju i nepripremljeni ljudi koji nisu upražnjavali razne tehnike. Program je napravljen tako da je uspeh zagarantovan kod svih učesnika. Naravno da tu nije kraj. Ljudi kad nauče pristup i konekciju sami rade na svom razvoju i napreduju u skladu sa svojim mogućnostima. A mogućnosti rapidno rastu ne samo zbog tehnike već i zbog perioda u kojem živimo.

Podeli

Comments are closed.

STATISTIKA

  • 105.988
  • 299

Vertical Menu

Search

Categories